Istraživački potencijal

Perspektiva geoloških istraživanja na Kosovu se smatra dosta visokim na osnovu geološke građe i njegovih mineralogenetskih karakteristika. Važno je napomenuti da su u prošlosti mnoga geološka istraživanja sprovedena skoro svim vrstama istraživačkih metoda za to vrijeme, pri čemu su otkrivena razna mineralna ležišta. Posle kraja rata 1999. godine, važna istraživanja su takođe sprovedena primjenom najsavremenijih modernih tehnologija za istraživanje novih mineralnih ležišta. Od 2006. do 2007. godine, geofizička istraživanja (magnetskih, elektromagnetnih i radiometrijskih) obavljeno je u okviru projekta „Geofizička zračna istraživanja na Kosovu“ od strane Finske Geološke Službe i Britanske Geološk Službe.

 

Interpretacija geofizičkih podataka, mape 1: 100 000

 

Dok je projekat NKRM-a „Geohemija Kosova“ je realizovan strane „Beak Consultants GmbH“ i „Brenk Systemplanung, abc-consultants“ kompanija u period 2006-2007. i 2010-2011.

 

Prikupljanje i priprema uzoraka za laboratorijsku analizu

 

Obrada podataka iz analiza uzoraka u rečnim i tokovnim sedimentima

Kao rezultat ovih istraživanja, NKRM danas ima podatke koji su veoma važni za sve zainteresovane koji se bave različitim istraživanjima mineralnih sirovina, ali i za druge zanimljive studije.

Primjena sistematskih istraživačkih programa u novoj klimi ozbiljnih inostranih investicija koje bi trebale dolaziti direktno iz globalnog rudarskog sektora trebalo bi da daju uspehe u istraživanju, kako bi Kosovo bilo konkurentno  u oblasti istraživanja u regionu i šire.

Postoje dokazane potencijalne mogućnosti istraživanja uglja (lignita), olova, cinka, srebra, nikla, hroma, boksita, magnezijuma i minerala za građevinarstvo (poput tvrdog kamena, peska, šljunka, glina). Mnogi znaci za plemenite metale (zlato, platina) razlikuju se nakon geohemijskih uzorkovanja u potocima i rijekama i kao prateći metali u drugim mineralima (hrom i bazni metali).

Ono što svakako vredi pominjati je činjenica da je na Kosova Vlada je proglasio jedanaest (11) zona kao „Zone od posebnog interesa“ za istraživanje različitih minerala. „Zone od posebnog interesa“ je definisano kao takvo u skladu sa članom 18 Zakona o rudnicima i mineralima, a pravo na istraživanje ili korištenje se obezbeđuje kroz procedure konkurencije.

Slede sljedeće jedanaest „Zone od posebnog interesa“:

 1. Mineralna sirovina: (Pb-Zn) – lokacija –Vllahi- Zjaqa;
 2. Mineralna sirovina: (Pb-Zn) – lokacija – Gumnishte;
 3. Mineralna sirovina: (Pb-Zn) – lokacija – Karaqa;
 4. Mineralna sirovina: (Ni-Co) – lokacija – Baks;
 5. Mineralna sirovina: (Fe-Ni) – lokacija – Tërstenik;
 6. Mineralna sirovina: (Mg, Ni) – lokacija – Magura Golesh;
 7. Mineralna sirovina: (Pb-Zn) – lokacija – Zhegovce;
 8. Mineralna sirovina: (Pb-Zn) – lokacija – Bresalce;
 9. Mineralna sirovina: (Pb-Zn) – lokacija – Bushince-Bolec;
 10.  Mineralna sirovina: (retki minerali, kvarciti) – lokacija – Debellde;
 11.  Mineralna sirovina: (Cr-Pt) – lokacija – Deva.