Vendndodhja

Objekti i zyreve të KPMM-së gjindet në Rr. Armend Daci nr. 1, 10000 Prishtinë, Kosovë.

Ndertesa e KPMM në Prishtinë, Kosovë – ana e përparme